måndag 3 januari 2011

Kassettbandet


Nej, jag tänker inte på ett gammalt blandband från förr, inspelat från radions Tracks-lista med Kaj Kindvall som pratade sönder alla låtintron. Nej, detta band var istället en ovärderlig skatt som min svärfar tog fram och lät oss lyssna på...

Bandet var en inspelning från år 1975 med min makes gammelmorfar, altså min svärfars morfar. På bandet pratar han och min svärfar om gården vi nu bor på (maken är den fjärde generationen som driver lantbruket) och han berättade om hur gården byggdes år 1896, och hur han själv köpte gården år 1923 för 16.000 kronor... Han berättade om livet här, om byn och folket som levde i hans närhet och om makens äldre släktingar. Jag bugar mig ödmjukt för min svärfar som hade sinnesnärvaro nog att göra inspelningen med sin morfar, för att rädda historierna kvar åt framtida ättlingar, precis som jag nu har gjort med honom själv, fast denna gång skedde inspelningen digitalt istället.

Blandbandet, det finns numera också överfört till datorn.

Historiens vingslag faschinerar mig.

Inga kommentarer: